• Naše agenda

Naše agenda

➤ KOMUNIKACE

Oddělení komunikace Univerzity Karlovy (OK OVV RUK) pečuje o správné užití znaku a loga UK a dbá na dodržování pravidel Jednotného vizuálního stylu UK. Zaměstnanci oddělení komunikace aktivně pracují s monitoringem médií, připravují podklady pro sdělovací prostředky, zpětné vazby a reakce UK na témata týkající se vysokého školství i jednotlivých odborných témat. K jejich práci patří také pravidelná aktualizace kontaktů na média, která informačně pokrývají vědu, výzkum, školství, kulturu atd. Aktualizují a spoluvytváří databázi odbornic a odborníků UK. Připravují mediálně zajímavá témata, zajišťují vyjádření ke společenským událostem. Do jejich gesce spadá také příprava tiskových zpráv, stanovisek a prohlášení k aktuálním záležitostem a dění. Oddělení komunikace je v úzkém kontaktu jak s kontaktními osobami pro oblast PR z fakult a součástí, tak i s médii a novináři.

➤ MARKETING

Oddělení marketingu Univerzity Karlovy (MKT OVV RUK) zajišťuje ideovou, koordinační i servisní péči pro celouniverzitní aktivity mnohého charakteru fakultám a součástem UK. V první řadě se stará o propagaci fakultních i centrálních aktivit v oblasti sociálních sítí UK a při poskytování grafického servisu pro interní centrální počiny. Oddělení MKT dále vymýšlí a zajišťuje akce v rámci popularizace vědy na Univerzitě Karlově. V neposlední řadě se pak naše oddělení věnuje starosti o naše potenciální uchazeče včetně realizace univerzitních expozic na vlastních akcích a na veletrzích v ČR a na Slovensku. Pro oblast naplňování tzv. třetí role univerzit je zde opět MKT oddělení, které se podílí na jejím naplňováním v rámci festivalů či vzpomínkových aktů. Všechny výše zmíněné činnosti oddělení MKT se pak protínají ve spolupráci při projektu vzdělávacího centra Didaktikon.

➤ MÉDIA

Oddělení médií Univerzity Karlovy – redakce UK – pečuje o tištěné, online i audiovizuální zpravodajství z prostředí nejstarší a největší vysoké školy v Česku. Vydává původní tištěný magazín Forumonline magazín Forum v češtině i angličtině, podcasty Forum Radio, informativního průvodce pro studenty prvních ročníků (Prvákoviny v printové i elektronické verzi), dále exkluzivní nástěnné kalendáře UK, zařizuje focení akcí a administruje Fotobanku UK, homepage cuni.cz i některé související sociální sítě.

Poslední změna: 22. září 2022 13:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám