• Naše agenda
  • Cena Miloslava Petruska za prezentaci a propagaci

Cena Miloslava Petruska za prezentaci a propagaci

Původně Cena za prezentaci, poprvé udělená na Univerzitě Karlově v roce 2007, v roce 2013 pojmenována po emeritním děkanovi FSV UK a emeritním prorektorovi UK jako Cena Miloslava Petruska za prezentaci. V roce 2022 byl statut ceny upraven a vznikla Cena Miloslava Petruska za prezentaci a propagaci, přičemž nově má hodnocení došlých návrhů v gesci Komise pro komunikaci a PR UK (KaPR).


Cena je udělována za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření pozitivního obrazu vnímání Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) v široké veřejnosti, a který výrazně plní tzv. „třetí roli“ univerzity.


Cena může být udělena osobě, více osobám nebo i skupinám osob, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.


Návrh na udělení ceny prorektorovi pro vnější vztahy podávají děkani fakult, ředitelé dalších součástí, členové Vědecké rady univerzity, členové Správní rady univerzity a členové Akademického senátu univerzity.


O udělení ceny rozhoduje rektor po projednání v kolegiu rektora na základě doporučení Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (viz Opatření rektorky č. 15/2022).


S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši 100 000,- Kč, pokud je oceněn jeden návrh. Pokud je oceněno více návrhů, pak je celková peněžitá odměna ve výši 150 000,- Kč.


Celý statut Ceny je uveden zde.


Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.


Významný český sociolog (15. 10. 1936 – 19. 8. 2012), spoluzakladatel a 2. děkan Fakulty sociálních věd UK (1991-1997) a prorektor Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti (1997 – 2000).


V 60. letech se v Ústavu sociálně-politických věd Univerzity Karlovy podílel na výzkumu sociální stratifikace československé společnosti. V 70. letech byla jeho publikační i pedagogická činnost  z politických důvodů omezena. Spolupracoval také s disentem.


Po roce 1989 působil v Masarykově československé sociologické společnosti, v redakci Sociologického nakladatelství, v Sociologickém časopise a byl také členem Učené společnosti ČR.


Přehled oceněných

Za rok 2022

Tvůrčí tým sestávající ze zástupců 3. lékařské fakulty UK, Filozofické fakulty UK a Nakladatelství Karolinum za vytvoření česko-ukrajinské učebnice Léčíme česky. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky. Publikace je určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky, především sestry, ošetřovatelky nebo sanitářky.


Oceněni byli: Mgr. Iveta Čermáková, PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Tereza Bakusová, prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D., Bc. Daria Stytsenko, Bc. Roksolana Fedorenko, Mgr. Petr Valo a Mgr. Eva Flanderková, PhD.

Za rok 2021

Členové výzkumného týmu z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK – PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D, doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., Mgr. Veronika Macková, Ph.D., Ing. Radek Mařík, CSc., Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M. a odborníci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a společnosti Newton za Projekt platformy bojující proti dezinformacím souvisejícím především s pandemií onemocnění COVID-19 www.infomore.cz.


Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. a PhDr. Martin Hála, Ph.D. za projekt Sinopsis, jehož hlavní náplní jsou aktivity sloužící k zajištění informované diskuze na společensky důležitá témata související se současnou čínskou společností a politikou a s česko-čínskými vztahy.


Univerzita Karlova a Komise Ceny Miloslava Petruska za prezentaci rovněž poděkovala prof. RNDr. Janu Konvalinkovi, CSc. za jeho významné aktivity během pandemie COVID-19 v roce 2021.

Za rok 2020

Projekt NEZAPOMENEME za projekt s kreativní, uměleckou a vzdělávací složkou se silným etickým přesahem na téma 2. světová války a holokaustu/šoa a Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP) za aktivity při vzniku všech čtyř spin-off společností v roce 2020.

Za rok 2019

Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy, z.s. za iniciativu Svobodný listopad a Studentský projekt Medici PRO Očkování.

Za rok 2018

Tým autorů výstavy Univerzita a republika. 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů a Studentský projekt Medicinaulici.

Za rok 2017

Studentský tým organizátorů festivalu Noc fakulty a studentský spolek NaFilm, z.s. za studentský projekt filmového muzea NaFilm.

Za rok 2016

Zástupci studentské části Akademického senátu UK a zástupci studentských spolků UK za organizaci akce Uctění památky 17. listopadu na Albertově a zástupci řešitelského týmu projektu věnující se záchraně a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze.

Za rok 2015

Sdružení studentů i spolků UK za Studentské hnutí za solidaritu za vzdělávání veřejnosti ČR v akutní otázce uprchlictví a migrace prostřednictvím přednášek, besed a různých vzdělávacích akcí, a tím za šíření dobrého jména univerzity.

Za rok 2014

Alexandra Hroncová, vedoucí Oddělení vnějších vztahů PřF UK, za vytvoření a rozvoj komunikačního konceptu Přírodovědci.cz.

Za rok 2013

Skupina studentů pod vedením Denisy Kasl Kollmannové z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK za zdařilou kampaň Změna paradigmatu: Kouření v restauracích lidem vadí.

Za rok 2012

Rupert Leitner a kolektiv pracovníků z ÚČJF MFF UK za participaci na experimentu ATLAS v CERN.

Za rok 2011

Scott Keel a Petr Oliva, studenti 3. lékařské fakulty UK, za založení charitativní organizace Běžet s těmi, kteří sami nemohou, prostřednictvím níž pomáhají invalidním dětem zdolávat Pražský maraton.

Za rok 2010

Josef Petráň za reprezentativní publikaci Karolinum.

Za rok 2009

Lukáš Peruťka a Imro Živčák, studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK, za úspěšnou reprezentace UK v soutěži Imagine Cup.

Za rok 2008

Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš, Michala Benešová, Veronika Jáchimová a Viktor Portel za přípravu akcí věnovaných připomenutí činu Jana Palacha.

Za rok 2007

Vedoucí představitelé Českého egyptologického ústavu FF UK mj. za objev unikátní dvojité pyramidy (Lepsius č. 25) v Abúsíru, objevení neporušené pohřební komory kněze Nekona v Iufaově šachtové hrobce v Abúsíru, objev hrobky nejvyššího soudce Intiho v Abúsíru a za objev vesnic a statků a podzemních zavodňovacích kanálů z pozdní římské doby v oáze el-Hajez.


Poslední změna: 19. únor 2024 09:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám