• Vizuální styl & loga

Vizuální styl & loga

S ohledem na potřebu moderní, efektivní a sjednocující primárně vnější komunikace Univerzity Karlovy zavádíme nově tzv. Jednotný propagační vizuální styl UK, který doplňuje stávající grafickou prezentaci UK, jejíž použití je vhodné spíše pro více formální účely. Východiskem Jednotného propagačního vizuálního stylu je znak UK, z nějž se odvozují nové grafické komunikační prvky pro propagační využití, aby byla více posílena vážnost a jedinečnost znaku UK při jeho užití, a byl tak více chráněn před nevhodnou aplikací bez vazby na Univerzitu Karlovu.


Obdobně jako u jiných významných zahraničních vysokých škol či organizací s mnoha dílčími součástmi jsou tak nově na Univerzitě Karlově zavedeny dvě roviny komunikační prezentace: reprezentační a propagační.Historická pečeť, jakožto součást znaku Univerzity Karlovy, pochopitelně zůstává. Elegantní stylizovaná svatováclavská korunka, jakožto nejvýznamnější součást českých královských korunovačních klenotů, ji vhodně doplní všude tam, kde situace vyžaduje jednodušší a modernější přístup. Na Univerzitě Karlově tak vzniká ucelený koncept prezentace, neboť Jednotný propagační vizuální styl UK lze pochopitelně kombinovat se stávajícími vizuály fakult a dalších součástí, včetně kombinovaného užití znaku UK. Pro vlastní propagační logotyp UK je užit font, který svým „patkovým“ zakončením liter odkazuje na tzv. serifové znaky fontu Bodoni v reprezentační podobě logotypu UK, zároveň se odkazuje na gotickou tradici písma ze znaku UK. Nová konstrukce fontu v silnějších řezech tak umožňuje menší formáty a zaručí bezchybnou čitelnost.


Poslední změna: 1. říjen 2023 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám