• O nás
  • Oddělení komunikace

Oddělení komunikace

Oddělení komunikace Univerzity Karlovy (OK OVV RUK) pečuje o správné užití znaku a loga UK a dbá na dodržování pravidel Jednotného vizuálního stylu UK. Zaměstnanci oddělení komunikace aktivně pracují s monitoringem médií, připravují podklady pro sdělovací prostředky, zpětné vazby a reakce UK na témata týkající se vysokého školství i jednotlivých odborných témat. K jejich práci patří také pravidelná aktualizace kontaktů na média, která informačně pokrývají vědu, výzkum, školství, kulturu atd. Aktualizují a spoluvytváří databázi odbornic a odborníků UK. Připravují mediálně zajímavá témata, zajišťují vyjádření ke společenským událostem. Do jejich gesce spadá také příprava tiskových zpráv, stanovisek a prohlášení k aktuálním záležitostem a dění. Oddělení komunikace je v úzkém kontaktu jak s kontaktními osobami pro oblast PR z fakult a součástí, tak i s médii a novináři.


Centrální kontaktní e-mail na tým komunikace je , jednotlivé členky a členové týmu mají pak tyto kontakty:


Petra Klusáková, DiS.

zastupující vedoucí oddělení komunikace

➤ monitoring médií, tvorba tiskových zpráv a mediálních výstupů, komunikace s médii a zástupci PR fakult


MgA. Šárka Bukvajová

➤ monitoring médií, tvorba tiskových zpráv a mediálních výstupů, komunikace s médii a zástupci PR fakult

Mgr. Klára Öhman

➤ projektová manažerka, tajemnice Komise pro komunikaci a PR UK (KaPR), tajemnice Ceny Miloslava Petruska za reprezentaci a propagaci, redakce propagačních tiskovin UK, vybrané univerzitní projekty

Poslední změna: 4. červen 2024 14:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám