• KaPR

KaPR

Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR) vznikla jako oficiální poradní orgán vedení Univerzity Karlovy, resp. příslušného prorektora pro vnější vztahy. Aktuálně má 9 členů stálých (jmenovaných rektorkou) a 10 přidružených (jmenovaných prorektorem pro vnější vztahy). Komise se sešla poprvé 16. června 2022 v Karolinu.


Statut Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR) řeší Opatření rektora č. 15/2022.


STÁLÉ ČLENKY A ČLENOVÉ KaPR

Jméno

Fakulta / součást

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.

ÚDA UK

Mgr. Dita Václavíková

1. LF

Bc. Lucie Bajtalonová

LF HK

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

FSV

Mgr. Luboš Veverka – PŘEDSEDA KOMISE

MFF

Mgr. Marek Vinklát, ThD.

HTF

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

FF

Mgr. Aleš Vlk, Ph.D.

FTVS

Mgr. Linda Sequensová

FSV


PŘIDRUŽENÉ ČLENKY A ČLENOVÉ KaPR

Jméno

Fakulta / součást

Mgr. Michal Andrle, Ph.D.

PřF

Ing. Nikola Andera

PedF

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Ediční komise AS UK / FF

Mgr. Kristýna Bubeníková

Ediční komise AS UK / PřF

Ing. Barbora Černíková

LFP

MUDr. Josef Fontana, Ph.D.

RUK / 3. LF

JUDr. Michal Říha

Ekonomická komise AS UK / PF

Dr. Barbora Štindlová

ÚJOP

Mgr. Petra Štanclová

RUK

prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

3. LFPoslední změna: 19. leden 2024 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám