• Claim pro Univerzitu Karlovu: Inspirovat budoucnost

Claim pro Univerzitu Karlovu: Inspirovat budoucnost

Pojďte s námi spoluvytvářet obraz Univerzity Karlovy ve veřejném prostoru! Hledáme nadčasový slogan (claim), který v několika slovech originálně vystihne duši naší alma mater.


Univerzita Karlova (UK) vyhlašuje pro všechny studující, zaměstnankyně a zaměstnance UK soutěž o charakterizující slogan v českém i anglickém jazyce. Každý z vás má nyní jedinečnou šanci přispět svou myšlenkou. Slogan by měl v sobě soustředit to nejlepší z naší univerzity: především odkaz její hodnoty, budoucnost a poslání. Hledáme něco, co nás všechny inspiruje, bude snadno zapamatovatelné a bude sloužit jako účinný nástroj pro prezentaci Univerzity Karlovy všude tam, kde se o nás mluví. Posílat své návrhy můžete až do konce května 2024.


Proč mít claim?


Rádi bychom, aby slogan elegantně propojil aktivity Univerzity Karlovy napříč fakultami a součástmi a přispěl k jednotnému obrazu UK v očích široké veřejnosti u nás i ke zviditelnění UK v zahraničí. Dobře zvolený slogan se stane jedním z klíčových prvků vnější komunikace, propagačních materiálů na webu a sociálních sítích, na reklamních předmětech, v tiskovinách či na veletrzích vzdělávání. Díky němu lépe vyjádříme hodnoty a vize, které jsou pro Univerzitu Karlovu esenciální, a zajistíme efektivní a silnou prezentaci ve srovnání s ostatními univerzitami. Průzkum ukázal, že správný slogan může výrazně posílit vnímání „značky UK“. Dvě jazykové verze sloganu (česká a anglická) umožní oslovit jak českou a slovenskou veřejnost, tak mezinárodní publikum, přičemž každá varianta bude akcentovat to, co je pro danou skupinu nejdůležitější, a umožní větší flexibilitu v komunikaci Univerzity Karlovy jako celku.


Autor/ka vítězného claimu (v českém i anglickém jazyce) bude oceněn/a celkovou částkou 10 000 Kč. Oceněno může být i více návrhů, pokud některé (nikoli vítězné) claimy budou vhodné i pro další jiné užití za účelem prezentace Univerzity Karlovy, např. pro oborové rozlišení či zacílení na specifické skupiny. Odměna v tomto případě bude minimálně 3 000 Kč.


Pravidla soutěže


Přihlásit se

Poslední změna: 22. duben 2024 10:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám