Propagační vizuální styl (korunka)


Východiskem Jednotného propagačního vizuálního stylu (JPVS UK) je znak UK dle Přílohy č. 4 Statutu UK (tzv. otisk pečetidla pražské univerzity), z nějž se odvozují nové grafické komunikační prvky pro propagační využití. Propagační logotyp UK má podobu stylizované svatováclavské koruny zakladatele Univerzity Karlovy, jakožto nejstarší a nejvýznamnější součást českých korunovačních klenotů, je geometricky stylizován a odvozen z historického znaku UK, a jeho součástí je i nápis s názvem instituce, případně s jeho zkratkou (pro českou variantu zkratka „UK“, pro anglickou variantu pak zkratka „CU“). Pro vlastní propagační logotyp UK je užit font, který svým „patkovým“ zakončením liter odkazuje na tzv. serifové znaky fontu Bodoni v reprezentační podobě logotypu UK, zároveň se odkazuje na gotickou tradici písma ze znaku UK. Nová konstrukce fontu v silnějších řezech tak umožňuje menší formáty a zaručí bezchybnou čitelnost.


Propagační vizuální styl je primárně určen pro komunikaci směrem k uchazečkám a uchazečům, absolventkám a absolventům, studujícím a široké veřejnosti, při prezentaci UK na veletrzích vzdělávání, propagačních a popularizačních akcích a aktivitách nebo činnostech v rámci tzv. třetí role univerzity. Jeho užití se řídí Opatřením rektora č. 45/2023.


Pokud máte zájem o užití propagačního logotypu UK v rámci propagačních akcí nebo jakékoli jiné související dotazy, kontaktujte Oddělení marketingu OVV RUK.


Poslední změna: 3. listopad 2023 10:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám